Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 


      จากประสบการณ์กว่า 20 ปี ที่เราได้มุ่งมั่นพัฒนา สร้างสรรค์รูปแบบในการออกแบบติดตั้ง ประตู หน้าต่าง อลูมิเนียม กระจก ให้ได้มาตรฐานแข็งแรง ทนทาน สวยงาม เราเลือกใช้อลูมิเนียม อัลลอยมาตรฐาน iso 9002 และผลิตตามมาตรฐาน ผลิตภัณฑ์ อุตสาหกรรมอลูมิเนียมเจือหน้าตัดที่ มอก. 284-2521 และชุบผิวด้วยระบบ anodize ตาม มอก. 281-2520
      กระจกมีคุณสมบัติ ผิวเรียบสนิท ภาพที่มองผ่านและภาพสะท้อนไม่บิดพลิ้ว การมองผ่านภายใน – ภายนอก สามารถเห็นได้ชัดเจน ใช้กระจกชนิดคุณภาพ A มอก. 54-2516 ด้วยคุณภาพ และมาตรฐานในการติดตั้ง ประตู และหน้าต่าง บริษัท สยามเอเซีย อลูเทค จำกัด  จึงเป็นที่ยอมรับ และได้รับการไว้ว่างใจ จากบริษัทชั้นนำมากมาย อาทิเช่น อุตสาหกรรมอาหาร อุตสาหกรรมเวชภัณฑ์ อุตสาหกรรมประกอบชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งเราเองมีความภาคภูมิใจ ที่เป็นคนไทยกลุ่มหนึ่งที่ได้มีส่วนในการพัฒนา โรงงานอุตสาหกรรมของคนไทยให้ได้มาตรฐาน ISO. GMP. และ HACCP