Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

1.ชุดอลูมิเนียมสำหรับช่องแสงติดตาย
ประกอบด้วยคิ้วอลูมิเนียมที่ถูกออกแบบมาให้สามารถทำความสะอาดง่าย
และไม่เก็บฝุ่น สามารถติดตั้งได้กับผนังที่มีความหนา 2” 3” และ 4”

2.กระจกชนิดต่างๆ ที่ใช้ในการติดตั้ง
กระจกโฟรตใส (CLEAR FLOAT GLASS)
กระจกนิรภัยเทมเปอร์ (TEMPERED SAFETY GLASS)
กระจกนิรภัยหลายชั้น (LAMINATED GLASS)
กระจกฉนวนสูญญากาศ (INSULATING GLASS)
กระจกฉนวนป้องกันหยดน้ำ (CONDEN STOP)
กระจกเสริมลวด (WIRED GLASS)
กระจกไร้หยดน้ำ (HEATED GLASS)


3.ซิลิโคนที่ใช้อุดรูยาแนวรอยต่อต่างๆ

ใช้ซิลิโคนชนิดกันความชื้นและเชื้อรา

 
ผนัง 2”  ผนัง 3”  ผนัง 4”ผนังปูน 4"